top of page

Antwoorden

Bodemroute

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png
boswachtershart-08-01.png

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De donkere laag humus in de bodem, net onder de strooisellaag, is ook te koop als broodbeleg in de supermarkt.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De overbegrazing

in de zestiende eeuw kwam vooral door de groeiende vraag naar wol, vanwege de lakennijverheid in de Hollandse en Vlaamse steden.

Al dat stuifzand op de Veluwe zorgde voor een bloeiende glasblaasindustrie.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

Meer voedingsstoffen is juist goed voor planten die van voedselarme grond houden.

Bodemtegel-03.png

De Veluwe bevat

ook honderden kleine grindkuilen, waar boeren bouwmateriaal wonnen.

​​Het zand van de Veluwse stuwwallen is eigenlijk afkomstig van rivieren.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

Met stikstofdepositie wordt bedoeld dat stikstofoxiden en ammoniak in de lucht terechtkomen.

Mestkevers zijn belangrijke bemesters van heide- en zandgronden, omdat ze mest van planteneters in de grond stoppen.

Gletsjers schoven als een bulldozer zand voor zich uit. Zo zijn zowel de stuwwallen als de Gelderse Vallei ontstaan.

De heuvels van de Veluwe (de stuwwallen) zijn ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd.

De bodem kan

talloze bodemschatten herbergen. Tijdens de bouw van informatie-centrum Het Leesten is de verloren gewaande Ugchelse gouden kloosterklok uit 809 teruggevonden.

Niet alle heuvels zijn door de natuur gemaakt. Nederland kent ook duizenden grafheuvels. De meeste daarvan liggen op de Veluwe.

De Veluwe was in de Middeleeuwen door ijzervondsten in de bodem een industriële plek. Er is hier 55.000 ton ruw ijzer geproduceerd.

Klei houdt water slechter vast dan zand.

bottom of page