top of page

ANTWOORDEN

Druk op de tegel om het antwoord te bekijken.

Alle werkbijen zijn mannetjes.

Het gebied dat nu Oostvaardersplassen heet, was eigenlijk bestemd voor iets anders. Eigenlijk had hier een industriegebied moeten komen.

Op al het riet op de natte stukken kwamen veel zeehonden af.

Het gebied werd beschermd vanwege de vele (zeldzame) vogels. Die vogels kwamen hier vooral vanwege de vele bomen en bessen.

In het natuurgebied zijn in 1983 wisenten, edelherten en przewalskipaarden uitgezet om het gras en de struiken te begrazen.

De Oostvaardersplassen werd een officieel natuurgebied zodat vogels van over de hele wereld hier kunnen broeden en uitrusten.

Heckrunderen, edelherten en konikpaarden werden in de jaren tachtig uitgezet in het gebied om te grazen. Daarnaast grazen ook de ganzen de hele dag door.

Sinds 2004 werden er voor het eerst zeearenden in de Oostvaardersplassen gezien. In 2006 begonnen ze voor het eerst te broeden in Nederland. Dat was in de Oostvaardersplassen.

Het nest van een zeearend kan wel 1,70 breed en 2 meter diep zijn.

Sinds 2018 werkt Staatsbosbeheer aan de ‘moerasreset’. Dit houdt in dat het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen veel groter wordt gemaakt zodat er meer watervogels op af komen.

Het waterpeil in het moeras van de Oostvaardersplassen wordt verlaagd, zodat er minder vissen komen.

De Oostvaardersplassen vormen samen met de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden Nationaal Park Nieuw Land.

De Oostvaardersplassen ligt in Nationaal Park Nieuw Land.

De Oostvaardersplassen vielen droog in 1968.

Flevoland werd droog gepompt, speciaal om de Oostvaardersplassen te creëren.

bottom of page