Bostegel-02.png

Ga naar de bosroute!

Watertegel-04.png

Ga naar de waterroute!

Bodemtegel-03.png

Ga naar de bodemroute!

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png

Antwoorden

Bosroute

boswachtershart-08-01.png
 

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Wortelharen, de fijnste wortels van loofbomen, zijn 5 tot 17 micrometer breed.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

100 recreanten ervaren in één hectare dichtbegroeid bos meer rust dan op één hectare heideterrein.

Bostegel-02.png

Op de Veluwe kun je heerlijk wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en mennen.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Hoe harder de boswachter verft, hoe kleurrijker de herfst.

Bostegel-02.png

Dood hout in bossen werd tot 1985 (deels verplicht) opgeruimd.

Bostegel-02.png

Het proces waarbij

via bladgroen in bladeren zonlicht, koolstofdioxide en water wordt omgezet in glucose en zuurstof heet fotosynthese.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Loofbomen

verliezen in de herfst

hun blad omdat het voor boomwortels steeds moeilijker wordt om water op te nemen. Door de bladeren af te gooien houdt de boom beter vocht vast.

Boomwortels zijn er alleen om de boom op zijn plek te houden.

Aan de dikte van een groeiring op de doorsnee van boomstam kan je ook klimaatomstandigheden aflezen.

Hout is een hernieuwbare grondstof. Dat betekent dat het met duurzaam beheer opraakt.

Het zeldzame vliegend hert is de grootste keversoort van Nederland en leeft vooral in naaldbossen.

Het roffelen van een zwarte specht klinkt als een mitrailleur.

In dood hout leeft niets meer.

Naast malebossen waren er op de Veluwe ook veel hakhoutbosjes. Die werden vooral gebruikt om botte bijlen te slijpen.

De hoeveelheid bos op de Veluwe is al eeuwen constant.

De dode buitenste laag van een boomstam heet schors.

Antwoorden

Waterroute

boswachtershart-08-01.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Door het vele grondwater, het hoogteverschil en graafwerk van de mens zijn er op de Veluwe zoveel sprengen te vinden.

Staan de termen van de waterkringloop in de goede volgorde: wolkenvorming, verdamping, afstroming naar zee, neerslag?

​​Is de Veluwe een belangrijke bron van grondwater in Nederland?

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png

Koppelsprengen zijn door wilde zwijnen omgewroete beeklopen.

Bewegend water bevat energie. Is de watertemperatuur ook een bron van energie?

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Zuinig omgaan met drinkwater is erg belangrijk. Toch verbruiken we het meeste drinkwater om te douchen en het toilet door te spoelen.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Beekprikken hebben

een aparte met tanden bezaaide ronde zuigmond.

Prik in koppelsprengen is eigenlijk koolzuur, net als in frisdrank.

Water in koppelsprengen dat ook ijzer bevatte was perfect voor de papierindustrie: hoe meer ijzer, hoe witter het papier.

Bestonden er in Ugchelen in de 19e eeuw papiermolens die door waterkracht werden aangedreven?

Per persoon gebruiken we in Nederland gemiddeld 56,5 liter drinkwater per dag.

Een roestbruine kleur op een beekbodem komt door geoxideerd ijzer.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Struikhei dat op de droge zandgronden groeit is zo aangepast dat het helemaal geen water meer nodig heeft.

Watertegel-04.png

Door het stromende karakter van beken en koppelsprengen wordt er veel zuurstof opgenomen in het water.

Watertegel-04.png

Water wordt ook wel de bron van al het leven genoemd. Ook een mensenlichaam bestaat voor meer dan de helft uit water.

Kwelwater is grondwater dat opwelt (opborrelt) uit de grond.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

​​Grondwater stroomt in tegenstelling tot oppervlaktewater van beneden naar boven.

Aan de soortensamenstelling in beken, rivieren en sloten kun je zien hoe schoon het water is.

 
Bodemtegel-03.png

Antwoorden

Bodemroute

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png
boswachtershart-08-01.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De donkere laag humus in de bodem, net onder de strooisellaag, is ook te koop als broodbeleg in de supermarkt.

Meer voedingsstoffen is juist goed voor planten die van voedselarme grond houden.

​​Het zand van de Veluwse stuwwallen is eigenlijk afkomstig van rivieren.

Met stikstofdepositie wordt bedoeld dat stikstofoxiden en ammoniak in de lucht terechtkomen.

Klei houdt water slechter vast dan zand.

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De overbegrazing

in de zestiende eeuw kwam vooral door de groeiende vraag naar wol, vanwege de lakennijverheid in de Hollandse en Vlaamse steden.

Al dat stuifzand op de Veluwe zorgde voor een bloeiende glasblaasindustrie.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De Veluwe bevat

ook honderden kleine grindkuilen, waar boeren bouwmateriaal wonnen.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

Mestkevers zijn belangrijke bemesters van heide- en zandgronden, omdat ze mest van planteneters in de grond stoppen.

Gletsjers schoven als een bulldozer zand voor zich uit. Zo zijn zowel de stuwwallen als de Gelderse Vallei ontstaan.

De heuvels van de Veluwe (de stuwwallen) zijn ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd.

De bodem kan

talloze bodemschatten herbergen. Tijdens de bouw van informatie-centrum Het Leesten is de verloren gewaande Ugchelse gouden kloosterklok uit 809 teruggevonden.

Niet alle heuvels zijn door de natuur gemaakt. Nederland kent ook duizenden grafheuvels. De meeste daarvan liggen op de Veluwe.

De Veluwe was in de Middeleeuwen door ijzervondsten in de bodem een industriële plek. Er is hier 55.000 ton ruw ijzer geproduceerd.