top of page
Bostegel-02.png

Ga naar de bosroute!

Watertegel-04.png

Ga naar de waterroute!

Bodemtegel-03.png

Ga naar de bodemroute!

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png

Antwoorden

Bosroute

boswachtershart-08-01.png
Bosroute

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Hoe afwisselender het bos, hoe beter het is voor de dieren.

Bostegel-02.png

Hoe harder de boswachter verft, hoe kleurrijker de herfst.

Bostegel-02.png

Bij edelherten

heet het vrouwtje

een hinde.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Loofbomen

verliezen in de herfst

hun blad omdat het voor boomwortels steeds moeilijker wordt om water op te nemen. Door de bladeren af te gooien houdt de boom beter vocht vast.

Boomwortels zijn er alleen om de boom op zijn plek te houden.

In een wolvendrol

kom je

botresten tegen.

Een ree is een

jong edelhert.

De dode buitenste laag van een boomstam heet schors.

‘t Leesten bestaat uit naaldbos, loofbos, heide en zandverstuivingen.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

Een eekhoorn verstopt in de herfst eten, zoals eikels en beukennoten, in de grond als voedselvoorraad voor de winter.

Bostegel-02.png

Op de Veluwe kun je heerlijk wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en mennen.

Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png
Bostegel-02.png

De beste momenten om wild te zien is rond zonsopkomst en zonsondergang.

Het roffelen van een zwarte specht klinkt als een mitrailleur.

In dood hout leeft niets meer.

Naast malebossen waren er op de Veluwe ook veel hakhoutbosjes. Die werden vooral gebruikt om botte bijlen te slijpen.

De hoeveelheid bos op de Veluwe is al eeuwen constant.

Antwoorden

Waterroute

boswachtershart-08-01.png
Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Zuinig omgaan met drinkwater is erg belangrijk. Toch verbruiken we het meeste drinkwater om te douchen en het toilet door te spoelen.

Een beekprik is een zeldzaam slangachtig visje dat in de sprengen voorkomt.

Water in de sprengen en de vennen is zout water.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Struikhei dat op de droge zandgronden groeit is zo aangepast dat het helemaal geen water meer nodig heeft.

Watertegel-04.png

Het water van de sprengen werd behalve voor de papierfabrieken ook gebruikt voor wasserijen.

Watertegel-04.png

Water wordt ook wel de bron van al het leven genoemd. Ook een mensenlichaam bestaat voor meer dan de helft uit water.

Kwelwater is grondwater dat opwelt (opborrelt) uit de grond.

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

​​Grondwater stroomt in tegenstelling tot oppervlaktewater van beneden naar boven.

Aan de soortensamenstelling in beken, rivieren en sloten kun je zien hoe schoon het water is.

Waterroute
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

Door het vele grondwater, het hoogteverschil en graafwerk van de mens zijn er op de Veluwe zoveel sprengen te vinden.

Watertegel-04.png

Zonder water kan er niets groeien.

Staan de termen van de waterkringloop in de goede volgorde: wolkenvorming, verdamping, afstroming naar zee, neerslag?

Watertegel-04.png
Watertegel-04.png
Watertegel-04.png

​​Is de Veluwe een belangrijke bron van grondwater in Nederland?

Een roestbruine kleur op een beekbodem komt door het ijzerhoudende water. Daardoor ontstaat er een roestbruine kleur, die op de bodem neerslaat.

Een ven heeft een gemetselde bodem, waardoor het water in het ven blijft.

Water in koppelsprengen dat ook ijzer bevatte was perfect voor de papierindustrie: hoe meer ijzer, hoe witter het papier.

In Ugchelen stonden vroeger papiermolens die door waterkracht werden aangedreven.

Een spreng en een beek zijn precies hetzelfde.

Antwoorden

Bodemroute

Boswachter-03.png
Boswachter vrouw-03-04.png
boswachtershart-08-01.png

Druk op de tegel om het

antwoord te bekijken.

Bodemroute
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De donkere laag humus in de bodem, net onder de strooisellaag, is ook te koop als broodbeleg in de supermarkt.

Bodemtegel-03.png

Meer voedingsstoffen is juist goed voor planten die van voedselarme grond houden.

Heide groeit het beste op zandgronden.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De larve van een mierenleeuw leeft alleen in het bos.

Mestkevers zijn belangrijke bemesters van heide- en zandgronden, omdat ze mest van planteneters in de grond stoppen.

De heuvels op de Veluwe

(de stuwwallen) zijn ontstaan tijdens de ijstijd (het Saliën).

Alle bodemschatten,

die in de grond gevonden worden door archeologen, zijn nog puntgaaf. Dus helemaal heel.

Niet alle heuvels zijn door de natuur gemaakt. Nederland kent ook duizenden grafheuvels. Veel daarvan liggen op de Veluwe.

Zandgrond houdt water beter vast dan klei.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

Heidegronden zijn grotendeels ontstaan door toedoen van de mens, o.a. door overbegrazing met schapen.

Al dat stuifzand op de Veluwe zorgde voor een bloeiend boerenleven.

Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png
Bodemtegel-03.png

De Veluwe , ook ’t Leesten, bevat honderden grindkuilen. Hier hebben mensen grind opgegraven.

Gletsjers schoven als een bulldozer zand voor zich uit. Zo zijn de stuwwallen ontstaan.

De Veluwe was in de Middeleeuwen door ijzervondsten in de bodem een industriële plek. Er is hier veel ijzer geproduceerd.

bottom of page